W poradni lekarza medycyny rodzinnej pracują:

 

 

Lek. specjalista medycyny rodzinnej Cezary Ubaka

 

Lek. internista Małgorzata Uliasz-Wojnicka

 

Lek. med. Katarzyna Anna Duszkiewicz-Francka

 

Lek. med. Tomasz Francka

 

Lek. med. Patrycja Mucha

 

Lek. med. Jolanta Czarnota

 

 

Gabinet czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00

 

Gabinet lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej znajduje się na parterze zakładu przy ul. Marszałkowskiej

 

Rejestracja  odbywa się telefonicznie

17 86-11-562 od godz. 7:30, osobiście lub przez osoby trzecie.

Rejestrujemy na wyznaczone terminy.

 

Przyjmujemy  zapisy do lekarzy rodzinnych!

 

Zapisy do lekarzy specjalistów med. rodzinnej odbywają się w godzinach pracy Poradni.

Wybierając lekarza poz nie ma potrzeby zgłaszania rezygnacji z poprzedniego wyboru.

 

W dni powszednie w godz. 18:00 do 8:00 rano dnia następnego, w soboty niedziele i święta pacjenci, mogą korzystać z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie przy ulicy Lwowskiej 60.

 

 

 

Z naszych usług korzystają pacjenci, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej pracujących u nas poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru.

 

Lekarz poz podejmuje działania służące zdrowiu. Świadczenia udzielane są w gabinecie lekarza lub w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi- poprzez wizyty domowe.

Świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 

Lekarz poz może wystawić receptę zdeklarowanemu do niego pacjentowi na leki zlecane przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada pisemna informację od tego lekarza dotycząca rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

 

Lekarz poz kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala wykonuje i dołącza do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

 

Gabinet zabiegowy, w którym wykonywane są zabiegi i procedury diagnostyczno terapeutyczne wynikające z procesu leczenia
czynny jest w godz. 8.00- 18.00.

 

Badania diagnostyczne i laboratoryjne wykonywane są w Laboratorium Diagnostyka oraz w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie.

 

Wykaz badań diagnostycznych, zlecanych przez lekarza poz niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

 

1. Badanie hematologiczne:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym

płytki krwi

retikulocyty

OB

2. Badania biochemiczno-chemiczne w surowicy krwi:

 

sód

potas

wapń całkowity

żelazo

stężenie transferyny

mocznik

kreatynina

glukoza

test obciążenia glukozą

białko całkowite

proteinogram

albuminy

kwas moczowy

cholesterol całkowity

cholesterol- HDL

cholesterol –LDL

triglicerydy –TG

bilirubina całkowita

bilirubina bezpośrednia

fosfataza alkaliczna-ALP

aminotrasferaza alaninowa-ALT

gammaglutamylotranspeptydaza GGT

amylaza

kinaza kreatynowa CK

fosfataza kwaśna całkowita- ACP

czynnik reumatoidalny – RF

miano antystreptolizynO –ASO

hormon tyreotropowy- TSH

antygen HBs

VDRL

3. Badanie moczu:

 

ogólne badanie moczu z ocena mikroskopowa osadu

ilościowe oznaczanie białka

ilościowe oznaczanie glukozy

ilościowe oznaczanie wapnia

ilościowe oznaczanie amylazy

4. Badania kału:

 

badanie ogólne

pasożyty

krew utajona- metodą immunochemiczna

5. Badanie układu krzepnięcia:

 

wskaźnik protrombinowy- INR

czas kaolinowo- kefalinowy - APTT

fibtynogen

6. Badania mikrobiologiczne:

 

posiew moczu z antybiogramem

posiew wymazu z gardła

ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Schigella

białko C- reaktywne- CRP

7. Badania elektrokardiograficzne – EKG – w spoczynku

 

8. Badanie ultrasonograficzne USG jamy brzusznej

 

Zdjęcia radiologiczne

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej

zdjęcie kostne- w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej

zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej

zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

9. Badanie wysokospecjalistyczne:

 

KT

MR

NZOZ Homo Homini w Rzeszowie ul. Marszałkowska 9, 35-215 Rzeszów tel. 17 85 08 270  © Homo Homini