SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

 

Od 1 stycznia 2015 r. każdy pacjent, który zgłosi się do swojego lekarza rodzinnego z nietypowymi objawami, może zostać skierowany na badania mające na celu wykluczenie lub potwierdzenie u pacjenta choroby nowotworowej. Dzięki wprowadzeniu pakietu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mogli wystawiać skierowania na badania specjalistyczne. Z wynikami badań pacjent zgłasza się do lekarza onkologa, który w zależności od sytuacji prowadzi leczenie pacjenta. Jest to tzw. Szybka terapia onkologiczna. Podczas pierwszej wizyty w gabinecie lekarza POZ, może on wystawić pacjentowi tzw. Kartę onkologiczną. Dzięki niej pacjent nie będzie musiał czekać w kolejkach na szczegółowe badania, a także na wizytę u specjalisty onkologa.

Z wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego pacjenci będą mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do lekarzy i leczenia. Już podczas pierwszego kontaktu z lekarzem rodzinnym pacjent zostanie skierowany na badania, które umożliwią jego dalszą diagnostykę. Uzyskanie przez pacjenta Zielonej Karty, czyli Karty onkologicznej zapewni mu priorytetowe traktowanie we wszystkich placówkach. Nad diagnostyką i leczeniem pacjenta będzie czuwał koordynator, który przewodzić będzie również zespołowi specjalistów – konsylium. Będą oni decydowali o sposobie leczenia pacjenta.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać także lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy. Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

 

W naszej przychodni Szybka terapię onkologiczną prowadzimy w poradniach:

 

• Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), gdzie specjaliści medycyny rodzinnej, w uzasadnionych przypadkach, po wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych i postawieniu wstępnej diagnozy mogą założyć kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dokumentacją rozpoczęcia leczenia w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej,

 

• Poradni Neurologicznej (AOS), gdzie lekarze specjaliści neurolodzy w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego mogą skierować pacjenta na wstępną, a następnie w uzasadnionych przypadkach pogłębioną diagnostykę onkologiczną

W ramach diagnostyki w POZ, możemy wykonywać badania biochemiczne (TSH, FT3, FT4, PSA) i obrazowe (USG, RTG) szyi, całej jamy brzusznej oraz obwodowych węzłów chłonnych a także kolonoskopię, gastroskopię, spirometrię. Celem wstępnej diagnostyki onkologicznej jest potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu złośliwego.

 

W ramach diagnostyki Poradni Neurologicznej wykonujemy badania :

• KT

• MR

• USG

• RTG

 

Następnie pacjent otrzymuje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dokumentującą rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej. Z takim dokumentem chory może być przekazany do dalszego leczenia w ośrodku onkologicznym.

 

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza POZ po zakończeniu leczenia. Będzie także nakreślony całościowy plan leczenia.

 

Leczenie w ramach Szybkiej ścieżki onkologicznej dla pacjentów ubezpieczonych jest bezpłatne na każdym etapie.

 

• Lekarz specjalista kieruje pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem do tzw. konsylium, właściwego dla danego rodzaju nowotworu. Wybór miejsca leczenia zależy od pacjenta.

 

• Konsylium, w którego skład wchodzi m. in. Onkolog kliniczny, radioterapeuta, chirurg, radiolog, psycholog i pielęgniarka bądź inny pracownik medyczny, decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia oraz wybiera osobę nadzorująca, tzw. koordynatora.

Po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje pacjenta pod opiekę specjalisty odpowiedzialnego za wstępną diagnostykę. Jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, pacjent – z programem stałej opieki długofalowej – kierowany jest do lekarza rodzinnego, który staje się ponownie dla pacjenta lekarzem prowadzącym.

NZOZ Homo Homini w Rzeszowie ul. Marszałkowska 9, 35-215 Rzeszów tel. 17 85 08 270  © Homo Homini