Pielęgniarki środowiskowe – rodzinne realizują kompleksową opiekę nad:

 

1. Zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku

2. Dziećmi zdrowymi i chorymi od 6 tygodnia życia

3. Osobami niepełnosprawnymi lub w stanie terminalnym

 

 Są kompetentne w podejmowaniu niezależnych decyzji dotyczących pielęgnowania i organizowania opieki pielęgniarskiej. Pomagają, towarzyszą, asystują, wspierają pacjentów wymagających opieki.

Współpracują ściśle z lekarzem pierwszego kontaktu, pracownikami socjalnymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz pacjenta.

Wśród naszych pielęgniarek istnieje tendencja rozwijania własnej aktywności do poszerzania wiedzy i promowaniu zdrowia.

 

Pielęgniarki środowiskowe udzielają świadczeń zdrowotnych:

 

1. pielęgnacyjno–higienicznych

2. profilaktycznych /zapobieganie chorobom, szczepienia, propagowanie zdrowego stylu życia/

3. diagnostycznych /pobieranie materiałów do badań, wykonywanie pomiarów tętna, RR, oznaczanie poziomu cukru/

4. terapeutyczno–leczniczych /injekcje, wlewy, opatrunki, kompresy, okłady, stawianie baniek, zdjęcie szwów/

5. rehabilitacyjnych /usprawnianie przyłóżkowe, gimnastyka/

6. socjalno- bytowych /pomoc przy organizowaniu opieki socjalnej, domowej/

 

Pielęgniarki środowiskowa

 

mgr Małgorzata Busz tel. 606 880 049

Władysława Pęckowska tel. 608 053 479

Bożena Zdun tel. 606 880 029

Alicja Kachaniak tel. 606 880 079

Elżbieta Nalepa tel. 608 620 218

Dorota Szydełko tel. 608 620 164

Janina Mlaś tel. 608 620 106

Lucyna Gujda tel. 608 620 084

Augustyna Kępa tel. 608 620 131

 

 

 Jeżeli usługi wybranej pielęgniarki nie spełniają oczekiwań, istnieje możliwość dokonania innego wyboru.

 

 

NZOZ Homo Homini w Rzeszowie ul. Marszałkowska 9, 35-215 Rzeszów tel. 17 85 08 270  © Homo Homini