Podstawowa opieka zdrowotna – POZ obejmuje swoim zakresem:

 

Usługi lekarza rodzinnego

Usługi pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej

Usługi położnej środowiskowej- rodzinnej

 

W naszym zakładzie usługi świadczą wysoko wyspecjalizowani lekarze z medycyny rodzinnej, z dużą wiedzą, doświadczeniem, laureat konkursu „najlepszy lekarz rodzinny na Podkarpaciu w 2003 r.”

 

Pielęgniarki środowiskowe - rodzinne pracujące w naszym zakładzie obejmują opieką pacjentów na terenie całego miasta Rzeszowa. Zapewniają kompetentną opiekę pielęgniarską rodzinie i jej członkom w środowisku ich zamieszkania.

Chcąc dokonać wyboru usług pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej pracującej w naszym zakładzie wystarczy wypełnić deklarację wyboru w gabinecie pielęgniarek środowiskowych w pokoju nr 7 na II piętrze przy

ul. Marszałkowskiej 9 lub w Przychodni przy ul. Rejtana 32 ewentualnie zadzwonić na numer telefonu 17 85 08 270 i umówić się
z pielęgniarką na wizytę domową.

 

Położne środowiskowe - rodzinne pracujące w naszym zakładzie, wykazują się dużą wiedzą i doświadczeniem w opiece nad matką
i dzieckiem, świadczą usługi na terenie całego miasta Rzeszowa.

Chęć deklaracji wyboru czy wizyty można zgłaszać bezpośrednio na numer telefonu wybranej położnej lub numer gabinetu położnej środowiskowej 17 85-08 270.

 

Wizyty patronażowe wykonywane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentką.

 

Pacjentki, chcąc uzyskać informację lub poradę dotyczącą obecnego stanu zdrowia mogą skontaktować się w każdej chwili ze swoją wybraną położną poprzez telefon komórkowy.

NZOZ Homo Homini w Rzeszowie ul. Marszałkowska 9, 35-215 Rzeszów tel. 17 85 08 270  © Homo Homini