Świadczymy usługi w zakresie:

 

  • Podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradni specjalistycznych
  • Rehabilitacji   leczniczej
  • Pielęgniarskiej opieki długoterminowej
  • Programów profilaktycznych
  • Akcji szczepień ochronnych
  • Medi-Taping (rehabilitacja)
  • Szkoły Rodzenia

NZOZ Homo Homini w Rzeszowie ul. Marszałkowska 9, 35-215 Rzeszów tel. 17 85 08 270  © Homo Homini